CITY LIGHT SLOVAKIA

CITY LIGHT SLOVAKIA

SPOJE

  • Ozvučenie

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Vybavenie kultúrnych domov, domov smútku (ozvučenie), kostolov, obecný rozhlas

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE

  • Výroba a rozvod elektriny, verejné osvetlenie (návrhy, prepočty, dodávky), verejný rozhlas (mont., servis), ELVO